FETT13

Årstaskolan utanför Stockholm anordnade ett event om IT i skolan. De har fått många förfrågningar om studiebesök och valde att klumpa samman besökarna till en eftermiddag och kväll som de valde att kalla FETT13.

FETT13

150 pedagoger, rektorer, skolutvecklare mfl kom till Årstaskolan fulla av förväntan. I restaurangen möttes besökarna av en otroligt härlig stämning. Glada människor, exemplariska värdar, en DJ som spelade musik från scenen, en köksmästare som serverade fika och ett surr utan dess like.

När programmet drog igång var det dags att göra val. Ville man lyssna på kuratorerna Martin Brav och Olof Hedtjärn som pratade om “Elever på nätet – hur skolan kan förhålla sig till elevers användande av sociala medier” eller lockade workshopen “En-till-en med iPads” som pedagogerna Mani Fekri och Susanne van der Kwast höll i tillsammans med elever från åk 2?

Teknik som ger effekt på lärandet

Micke Kring & Jonas Johansson

Micke Kring & Jonas Johansson

Jag valde att stanna kvar i restaurangen för att lyssna på skolutvecklaren Jonas Johansson och IT-pedagogen Micke Kring när de berättade om “Teknikens möjligheter enligt Nesta – konkreta exempel från Årstaskolans vardag”.

Jonas fick direkt en rungande applåd när han inledde med att säga “Läraren är den viktigaste faktorn, oavsett hur mycket teknik du har i en skola.” Hans lovprisande av läraren var dock inte bara en personlig reflektion utan något man kommit fram till i Nesta-rapporten.

Rapporten är gjord av sex forskare som gått igenom akademiska artiklar och annat material som visar på hur IT använts i undervisningen. De har valt ut 210 exempel som de sedan grupperat i åtta kategorier som visat sig ge effekt på lärandet.

Jonas och Micke gick igenom de åtta kategorierna och gav exempel på hur de valt att jobba med det på Årstaskolan.

1. Lära av experter. Här är Kunskapshubben ett exempel.

Kunskapshubben

Kunskapshubben

2. Lära med andra. Årstaskolan har jobbat med olika typer av bloggar. T ex Tegelbobarn som Josef Sahlin drog igång med sina elever, Bibblis är Årstaskolans e-bibliotek där eleverna själva producerar och konsumerar böcker. Det senaste projektet de dragit igång på Årstaskolan är Mattenauterna.

Mattenauterna

Mattenauterna

3. Lära genom att skapa. “Eleverna måste får vara producenter.” säger Jonas och Micke. Pedagogen Josef Sahlin pratade under ett annat pass om att skriva romaner tillsammans med eleverna och tog bl a upp vilka strukturer och strategier som behövs  för att främja långa och genomtänkta texter. För de pedagoger som vill jobba med att skriva romaner med sina elever finns information på http://www.bibblis.se/skriva

Bibblis

Bibblis

4. Lära genom att upptäcka. Källkritik, Internet och sociala medier nämner Jonas och Micke, men de lägger också till att det här är ett utvecklingsområde även för dem. Fast barnen har kommit långt. En elev på Årstaskolan sa ”Det känns inte rörigt med många källor. Det känns bara roligt.”

5. Lära genom att fråga. Bloggar, e-post, sociala medier, telefon, chatt, internet. Eleverna får  kontakt med experter via t ex Twitter.

6. Lära genom träning. King of Math, Happi stavar, Slice it… Färdighetsträningen måste ha ett syfte. Jonas säger övertygande: “Eleverna inser själva att de behöver öva på vissa saker. Då ber de om färdighetsträning. Då förstår de varför de ska göra det.”

7. Lära genom bedömning. De digitala verktyg som används på Årstaskolan är bl a Evernote, Socrative, Mentimeter och Google Apps.

8. Lära i och mellan olika miljöer. Blogg, e-post, molntjänster, mobil teknik nämner Jonas och Micke som några exempel. De berättar också att sen de fick iPads så har mobiliteten ökat. Det är mycket lättare för både pedagoger och elever att ge sig ut i samhället.

Hur lägger de upp arbetet?
Jonas och Micke avslutar med att berätta hur de lagt upp arbetet med pedagogerna.

  • Regelbundna träffar – varje måndag ses pedagogerna och har workshop
  • Pedagogisk handledning – skolutvecklaren Jonas spelar här en viktig roll
  • Fortbildning – allt händer inte av sig självt utan regelbunden fortbildning inom IT med ett pedagogiskt fokus är viktigt.
  • IT-kompetens med pedagogisk inriktning – “Kasta inte ut IT-pedagogerna ur skolan” säger Jonas och Micke.

I Skolverkets omvärldsblogg skriver Stefan Pålsson om Nesta-rapporten och ger fler exempel: http://omvarld.blogg.skolverket.se/2012/11/30/hur-kan-it-utveckla-larandet-i-skolan/

Elevledda utvecklingssamtal
Efter att ha lyssnat på Jonas och Micke valde jag att lyssna på 3 pedagoger från låg- och mellanstadiet som berättade om hur de arbetar med elevledda utvecklingssamtal.

Jimmy Jansson, Cecilia Bergwall & Patricia Sjöberg.

Jimmy Jansson, Cecilia Bergwall & Patricia Sjöberg.

Cecilia Bergwall, Patricia Sjöberg och Jimmy Jansson håller en presentation om hur de jobbar med att eleverna ska hålla i sina egna utvecklingssamtal. De delar in sin presentation i 3 delar.

  • Hur gör vi? Från inbjudan till samtal.
  • Hur går samtalen till?
  • Vinster och utvecklingsområden

Hur gör vi? Från inbjudan till samtal.
Eleverna får förbereda sig inför samtalet med hjälp av en checklista. De får också välja ut arbeten som de vill visa upp för sina föräldrar och gå igenom sina omdömen. De yngre barnen fokuserar mer på vad de är bra på och vad de skulle vilja bli bättre på. Eleverna får också välja ut 3 förmågor som de skulle vilja satsa på tills det är dags för nästa samtal.

Innan de kör i skarpt läge med sina föräldrar får de öva tillsammans med en klasskompis och de får också gå igenom sin IUP med sin mentor. Här har också mentorn en chans att ge feedback på vad eleverna tycker att de ska satsa på.

Samtalen hur går de till?
På Årstaskolan har de flera samtal samtidigt i samma lokal samtidigt och eleverna följer en dagordning när de samtalar med sina föräldrar. I slutet av samtalet ska de slutföra sin IUP och då kommer pedagogen in i samtalet. Elever och föräldrar utvärderar också samtalet.

Vinster och utvecklingsområden
Cecilia, Patricia och Jimmy tycker att den stora vinsten med elevledda utvecklingssamtal är att eleven hamnar i centrum. De äger sitt eget samtal och många föräldrar är positiva till att få ha ett viktigt samtal om lärande tillsammans med sina barn. Fokus hamnar på kunskaper och lärande, eleverna blir mer delaktiga och engagerade i sitt eget lärande och det tar också kortare tid att ha utvecklingssamtalen berättar Cecilia, Patricia och Jimmy.

En sak som pedagogerna upptäckt sedan de började med detta är att de blivit bättre på att skriva omdömen som är elevtillvända. De tvingas skriva omdömen som eleverna förstår.

Föräldrarna har varit väldigt positiva. Dock har några upplevt att pedagogerna har varit lite stressade och det är något Årstaskolans pedagoger har tagit med sig till nästa gång de ska göra samtal. På andra skolor har man t ex 15 minuters samtal där bara elever och föräldrar samtalar och 15 minuter där pedagogen är med.

En kritik kring elevledda utvecklingssamtal från Skolverket säger att det inte blir ett trepartssamtal när man lägger upp det på det här viset, men om man har en del när pedagogen är med så blir det då ett trepartsamtal.

Många elever har upplevt samtalen som lustfyllda istället för något jobbigt som en del kände tidigare.

En driven IT-pedagog
Av deltagarna var det många som sa att nyckeln till framgång för Årstaskolan är en driven IT-pedagog i form av Micke Kring. Utan att förringa Mickes arbete så framkom det så många fler aspekter av Årstaskolans framgångssaga än bara en persons arbete. Elevernas driv, skolutvecklaren Jonas Johansson, skolledningens aktiva arbete med de här frågorna, pedagogernas elevsyn, iPad-projektet, osv osv.

Micke Kring

Micke Kring

Det blir tydligt att IT-pedagogens roll kan användas till så mycket annat än vad den kanske traditionellt har använts till. Micke sa från scenen att han inte riktigt visste hur han skulle beskriva sitt arbete. Att han har skolledningen i ryggen rådde det dock ingen tvekan om.

Om man vill veta mer om Mickes arbete kan man titta på hans hemsida: http://www.mickekring.se/ där han bl a har beskrivit hur han gått tillväga när han byggt upp http://www.bibblis.se/ och http://www.kunskapshubben.se/

Ett gediget program
Det fanns sexton olika pass att välja mellan och självklart gick det inte att hinna med allt då 3 eller 4 gick parallellt med varandra, men om man missade något eller inte hade möjlighet att vara med finns hela eventet filmat och kan ses här: https://fett.solidtango.com/

Christer Holger

Christer Holger

Jag missade att lyssna på Lotta Bohlin när hon och hennes elever berättade om hur de jobbar med förmågorna i läroplanen. De som lyssnade fick en förmåga att bära. Christer Holger fick “Att munligt kunna redogöra med början, innehåll och slut.” Jag läste fel och trodde att han skulle kunna regogöra MANLIGT. Det blev knasigt och ledde till roliga diskussioner med andra som fått samma sak.

Hela programmet hittar du här: http://fett2013.se/wp-content/uploads/2013/02/FETT13-Program-v1.pdf

Teachmeet
Kvällen avslutades med ett Teachmeet http://en.wikipedia.org/wiki/TeachMeet där pedagoger från hela Sverige delade med sig av sina projekt och erfarenheter i form av mikro- eller nanopresentationer. Även detta event höll hög kvalitet och finns att se i efterhand här: https://fett.solidtango.com/

Tack Årstaskolan för ett fett event!
Emma

One thought on “FETT13

  1. Pingback: Vålbergspaddorna » Blog Archive » FETT13 – ett event mellan BETT och SETT!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>